Arkipelagia-sällskapet grundades 1992 och är en förening som samlar vänner av natur och kultur i skärgårdshavsområdet. Sällskapet har till ändamål att gynna kulturen i Skärgårdshavet, att understöda skötseln och skyddandet av Skärgårdshavets natur, att stöda forskningsverksamheten, och att bidraga till kännedomen om områdets natur och kultur.

Från 2012 är Arkipelagia-sällskapet en av Skärgårdshavets Nationalparks vänföreningar. Som vänförening stöder vi verksamheten inom nationalparken i nära samarbete med Forststyrelsen.

Alla som har sitt intresse och sitt hjärta i Skärgårdshavet och som vill vara med och stöda områdets kultur och natur, är välkomna som medlemmar!

Close
Go top