Arkipelagia-sällskapet är en förening för vänner av Skärgårdshavets natur och kultur. Föreningen grundades 24.10.1992 i Nagu, Berghamn och dess ändamål är:

  • att gynna kulturen i Skärgårdshavet
  • att understöda skydd och skötsel av miljön och naturen i Skärgårdshavet
  • att fungera som nationalparkens vänförening
  • att understöda forskningsverksamhet i området, och
  • att sprida kunskap och information om skärgårdens natur och kultur.

Arkipelagia -sällskapet idkar egen informations- och publikationsverksamhet (ex. Fästingboken), anordnar publiktillställningar, exkursioner, och talkoarbeten, fungerar i samarbete med lokalbefolkning, företag, kommuner, myndigheter och andra organisationer med liknande målsättning. Arkipelagia-sällskapet strävar även till att anskaffa ekonomiska understöd till genomförandet av projekt anslutna till organisationens intressen.

På de här sidorna kan du bekanta dej med vår verksamhet. Om du tycker att detta låter intressant och om du vill vara med i verksamheten så är du varmt välkommen som medlem i sällskapet!

Close
Go top