Bland sällskapets medlemmar finns personer med sakkunskap beträffande olika aspekter på  Skärgårdshavets  natur och kultur. Söker du föreläsare, medförfattare,  eller samarbetspartners för projekt i anslutning till Skärgårdshavet? Bland våra medlemmar finner du sakkunniga inom ämnena:

  • fåglar
  • geologi
  • vattenkvalitet/övervakning
  • hållbar utveckling
  • historia
  • avfallshantering
  • ekonomi

Tag kontakt så kan vi diskutera samarbetsmöjligheter:
arkipelagia@gmail.com

Close
Go top