24.5.2012: Utfärd till Jungfruskär i samarbete med Forststyrelsen

Under heldagsutflykten undertecknas ett avtal gällande Arkipelagia samfundets nya uppdrag som vänförening för Skärgårdshavets Nationalpark. Samtidigt fortsätter vi satsningen på orkidebestånden. Utfärden är kostnadsfri för medlemmarna, ca tio deltagare ryms med. Anmälan via styrelsen. Välkommen!

Läs mera... Like this post0

5.6.2012: Arkipelagia-sällskapet är med på Skärgårdshavet evenemang vid Forum Marinum i Åbo!

På Världsmiljödagen, den tisdag 5.6.2012 kl. 15–19 firas årsdag för Skärgårdshavets Skvär, som Forum Marinum och Skyddsfond för Skärgårdshavet organiserar. Ett stort antal av Skärgårdshavets aktörer ger och delar ut information ute i båtskjulet. Informativa föreläsningar hålls i auditoriet, Arkipelagia-sällskapet är med som en synlig samarbetspart. Tillställningen är kostnadsfri. Allmänheten är hjärtligt välkommen!

Läs mera... Like this post0
Close
Go top