Arkipelagia-sällskapets årsmöte väljer ordförande för ett år och en styrelse med sex, åtta eller tio styrelsemedlemmar för två år i taget. Styrelsen 2015 har följande sammansättning:

Oili Pyysalo, ordförande

Jouko Lehtonen

Martti Komulainen

Mikko Jokinen

Jaakko Ruola

Pipsa Kaunisto

Hannamaria Yliruusi

Turkka Korvenpää

Tapani Tuovinen

Jouko Högmander (sakkunnig i styrelsen)   

Johanna Pakola (sakkunnig i styrelsen)   

Styrelsens kontaktadress: arkipelagia@gmail.com

Close
Go top