Arkipelagia-sällskapet samlar vänner av Skärgårdshavets natur och kultur, och sällskapet är formellt en vänförening till Skärgårdshavets Nationalpark. Kom med och deltag i vår verksamhet!

Varför skall jag bli medlem?
Som medlem i sällskapet får du deltaga i alla våra mötestillfällen och övriga arrangerade tillfällen; du får vår elektroniska medlemsinformation och får delta i resor och exkursioner till medlemspris. Sällskapets medlemmar består av likasinnade individer med intresse för skärgårdshavet och du får tillfällen till diskussion och aktuell information.

Medlemsavgiften 2014 är 30 € och övriga familjemedlemmar kan ansluta sig för en årsavgift om 5 €!

Fyll i anslutningblanketten via länken:

https://www.flomembers.com/arkipelagia/members/application/createApplication

Kan ett företag bli medlem i sällskapet?
Även ett företag kan bli medlem i Arkipelagia-sällskapet. Vill du med ditt företag deltaga i vår verksamhet och få synlighet på våra hemsidor? Tag kontakt så får du veta mera!

arkipelagia@gmail.com

Close
Go top