Arkipelagia-sällskapet har under sin 20-åriga verksamhetshistoria hunnit med en hel del: sällskapets medlemmar har i form av möten eller projektveksamhet besökt bl.a. Sälskär (Nagu), Kasnäs i Dragsfjärd, Näsby, Mossala och Björkö i Houtskär, Björkholmen i Pargas. Vidare har vi i olika sammanhang besökt Forum Marinum, Lotsstugan på Beckholmen, Biologiska Muséet i Åbo, och sjöbevakningsfartyget ”Uisko”. Sällskapets medlemmar har deltagit i produktionen av publikationer och ordnat diskussionstillfällen.

I samband med vårt 20-årsjubileum i oktober 2012 publicerar vi på vår hemsida en kort historik över verksamheten.

Close
Go top