Arkipelagia-seura – Arkipelagia-sällskapet

Perustamiskirja

Kokoontuneina Nauvon Berghamnissa olemme me, allekirjoittaneet Suomen kansalaiset, pitäen lähtökohtana Suomen Saaristomeren ainutlaatuisuutta koko maapallon mittakaavassa

* pyrkien edistämään saariston luonnon, ympäristön ja kulttuurin vaalimista, hoitoa ja suojelua sekä näihin liittyvää tutkimus- ja tiedotustoimintaa
* haluten edistää saaristoon liittyvien arvojen yleistä tuntemusta ja ymmärtämistä
* pitäen arvossa saariston asukkaiden oikeuksia ja velvollisuuksia itse ylläpitää ja kehittää omaa kulttuuriaan, kulttuurimaisemaansa ja elinympäristöään
* vakuuttuen siitä, että laajoissa kansalaispiireissä on innostusta omakohtaiseen myönteiseen toimintaan saariston hyväksi
* ottaen huomioon varojen keräämisen keskeisen merkityksen mainittujen päämäärien ja nimettyjen hankkeiden toteuttamisessa
* ymmärtäen yhteistyön merkityksen paikallisen väestön, yritysten, kuntien, alan viranomaisten ja muiden samalla alalla Itämeren piirissä toimivien organisaatioiden kanssa
* todeten kiitoksella sen työn arvon, jota eri tahojen ja henkilöiden toimesta on tehty ja edelleen tehdään saariston luonnon ja kulttuurin hyväksi ja saaristolaisten elinolosuhteiden kehittämiseksi

päättäneet perustaa näiden tarkoitusten toteuttamiseksi Arkipelagia-seura – Arkipelagia-sällskapet -nimisen rekisteröitävän yhdistyksen, ilmoittaa liittyvämme sanotun yhdistyksen jäseniksi sekä hyväksyä yhdistyksen säännöt.

Nauvon Berghamnissa YK:n päivänä, 24. lokakuuta 1992,

Carl Ehlers
Lauri Hakkala
Britt-Marie Juup
Jouko Högmander
Markku Lappalainen
Jouko Lehtonen
Juhani Lehtonen
Erkki Leppäkoski
Karita Mattila
Lasse Mårtenson
Aarni Nummila
Tom Ståhlberg
Rauno Tenovuo
Juhani Vainio
Ilppo Vuorinen
Close
Go top