Arkipelagia-sällskapet – Arkipelagia-seura, Stiftelseurkund

Efter att ha samlats på Berghamn i Nagu, har vi undertecknade medborgare i Finland, beslutat grunda en registrerad förening kallad Arkipelagia-sällskapet – Arkipelagia-seura.

* Vi anser att grunden för vår verksamhet är det faktum att Skärgårdshavet i Finland är unikt globalt sett.
* Vi strävar till att främja omsorg, skötsel och skydd av skärgårdens natur, miljö och kultur samt att främja härtill anknuten forskning och informationsverksamhet.
* Vi vill verka för en större kännedom och förståelse för de värden som skärgården representerar.
* Vi värdesätter skärgårdsbornas rätt och skyldighet att själva upprätthålla och utveckla sin egen kultur, sitt kulturlandskap och sin livsomgivning.
* Vi är övertygade om att det inom stora medborgarkretsar finns entusiasm för en personlig och välvillig verksamhet till skärgårdens fromma.
* Vi är medvetna om den centrala betydelsen av att samla in medel för att nå uppställda mål och definierade projekt.
* Vi har insett betydelsen av samarbete med den lokala befolkningen, företag, kommuner, myndigheter och med andra organisationer inom Östersjöområdet som verkar för liknande mål.
* Vi är tacksamt medvetna om värdet av det arbete, som utförts och fortfarande utförs av olika instanser och personer skärgårdens natur och kultur till fromma och för att utveckla livsbetingelserna för skärgårdsborna.

Vi har beslutat ansluta oss till Arkipelagia-sällskapet och godkänna föreningens stadgar

På Berghamn i Nagu, FN-dagen den 24 oktober 1992,

Carl Ehlers
Lauri Hakkala
Britt-Marie Juup
Jouko Högmander
Markku Lappalainen
Jouko Lehtonen
Juhani Lehtonen
Erkki Leppäkoski
Karita Mattila
Lasse Mårtenson
Aarni Nummila
Tom Ståhlberg
Rauno Tenovuo
Juhani Vainio
Ilppo Vuorinen
Close
Go top