Trillar skogsbässarna ned på dig från alarna vid stranden? Förekommer Kumlingesjukan bara på Kumlinge?  Kan människor smitta varandra med Borrelios? Kan vi vaccinera oss eller medicinera mot de här åkommorna?

Fästingboken som Arkipelagia-sällskapet utgav 1994 ger svar på frågorna i ett kompakt informationspaket. Den lilla boken är fortfarande aktuell och ger information om hur vi kan leva tryggt med det ökande antalet fästingar i skärgårdsområdena, och hur vi bäst kan skydda oss mot sjukdomarna som sprids av fästingarna.

Boken kan beställas per mail från Arkipelagia-sällskapet på adressen: arkipelagia@gmail.com.
Ange dina kontaktuppgifter (namn, telefon, postaddress) och antalet böcker du önskar. Bokens kostar 5 € + postavgift.

Close
Go top