Arkipelagia-sällskapet är Nationalparkens vänförening. Som vänförening skall vi i samarbete med Forststyrelsen bidra till att göra Skärgårdshavets Nationalpark känd, och bidra till att skapa en positiv bild av organisationen. Vi skall bidra till skyddandet av Skärgårdshavets natur och kultur och delta i bevarandet av traditionellt naturbruk och skärgårdssamhälle. Vi understöder miljöforskning och naturintresse i allmänhet.

Vi är glada för förtroendet och för den här möjligheten att utvidga vår verksamhet som vänförening. Formerna för vårt samarbete med nationalparken kommer att klarna under våren 2012.

Close
Go top