Turun saaristossa on asuttu jo satoja vuosia. Asumisen ohella siellä on myös tehty työtä, joko itselleen tai palkallisena. Yksi työnantaja paikallisväestöllekin on ollut rannikkotykistö. Rannikkolinnakkeet työllistivät niin paikallisia kuin muualta saaristoon komennettuja. Linnake-elämä oli yhteisöllistä toimintaa, ja oppi siirtyi useammin saaristolaisilta mantereelta tulleille kuin toisin päin.

Nyt linnakkeet on ajettu alas ja toiminta niillä on puolustusvoimien toimesta pääosin loppunut. Tulevaisuudessa linnakkeille mennään pääasiassa ulkoilemaan, lomailemaan tai harrastamaan. Linnakkeiden rakennuskanta tarjoaa näihin aktiviteetteihin mahdollisuuksia, samoin kuin saaristolaisille kenties taas uusia työmahdollisuuksia.

Useimmille linnakkeille on jätetty muistoksi menneestä toiminnasta myös rannikkotykit. Ne ovat oman aikakautensa symboleita, ja kiehtovia tutustumiskohteita. Osin tykkiasemat eivät ulkoisesti edusta sitä saaristoa, jollaisena me sen tunnemme. Tällaisena esimerkkkinä toimii vaikkapa irtolouhe, pystyssä sojottavat raudoitusraudat, tykkiaseman rikkoutunut betonointi tai osin umpeenkasvaneet yhdyshaudat.  Arkipelagia-seuran halinnoima Leader-rahoitteinen Saaristomme vartijat- hanke kartoittaa kaikki Saaristomeren alueella olevat tykit ja dokumentoi niiden nykykunnon sekä etsii vaihtoehtoja kuinka ja kenen toimesta näitä linnakkkeiden muistoa vaalivia monumentteja, kokonaisia tykkiasemia, voitaisiin alkaa kunnostaa. Samoin hanke selvittelee mahdollisuuksia saada niitä osaksi matkailullista käyttöä. Tykkien esittelyllä voitaisiin saada alueen yrittäjille ja paikallisille toimijoille, vaikkapa kotiseutu- ja kyläyhdistyksille, uusia esittely- ja käyntikohteita.

Hanke päättyi 31.12.2013. Lisätietoja hankkeesta saa hankkeen vetäjältä:
Johanna Pakola, 040-5884231 tai sähköpostilla johanna.pakola@gmail.com.

 

Close
Go top