Saaristomeren ehkä kaunein kukka, seljakämmekkä, uhkaa hävitä. Arkipelagia-seura on huolissaan uhanalaisen kämmekän tilasta ja kaipaa yleisöhavaintoja.

Arkipelagia-seura inventoi vuosina 1993-95 kaikki seljakämmekän esiintymispaikat Turun saaristossa. Tuolloin löydettiin seljakämmekkää 42 esiintymispaikalta, yhteensä 12 664 yksilöä. Vuodesta 2015 alkaen seura on laskenut uudelleen kämmekän esiintymispaikkoja ja yksilömäärää saaristossa. Alustavat tulokset näyttävät hyvin huolestuttavilta, sillä kämmekkä näyttää kokonaan hävinneen monilta kedoilta, joilla se kukki runsaana parikymmentä vuotta sitten.

Seljakämmekän tilaa voidaan kuitenkin parantaa määritietoisella hoitotyöllä. Jungfruskärillä seljakämmekän määrä on noussut alle sadasta yksilöstä yli kolmeen tuhanteen. Metsähallitus on yli 30 vuoden ajan raivannut, niittänyt ja laiduntanut saaren hienoja lehdesniittyjä ja hakamaita.

Umpeenkasvu uhkaa saariston perinneympäristöjä

Merkittävin uhka seljakämmekälle on saariston perinnympäristöjen umpeenkasvu: seljakämmekkä on tukahtunut katajien, ruusujen ja leppien varjostuksessa. Uutena uhkana on myös huomattu, että tämä touko-kesäkuussa kukkiva kasvi joutuu entistä useammin valkohäntäpeuran tai metsäkauriin syömäksi.

Inventointi jatkuu vielä tämän kevään, mutta Arkipelagia-seuran tekemän väliarvion mukaan esiintymispaikoista on kadonnut kokonaan jopa puolet. Jäljelle jääneissä paikoissa elossa olevien kämmeköiden määrä on romahtanut alle neljäsosaan 1990-luvun ajasta – poikkeuksena vain Jungfruskär.

Yleisöhavaintoja kaivataan


Arkipelagia-seura vetoaa nyt saaristossa asuviin ja siellä kesäänsä viettäviin, jotta seljakämmekän nykyinen tilanne saataisiin mahdollisimman hyvin kartoitetuksi. Seura pyytää ilmoituksia kämmekän esiintymispaikoista, mielellään myös arviota tänä keväänä kukkivien yksilöiden määrästä. Lisäksi seura tarjoaa apuaan: jos pihapiirissänne tai omistamallanne maalla kukkii vielä seljakämmeköitä, joita uhkaa varjostus ja umpeenkasvu, seuran vapaaehtoiset voivat auttaa antamalla neuvontaa tai tulemalla pyynnöstänne raivaamaan kukille lisää elintilaa. Arkipelagia-seura on useana keväänä raivannut talkooväen toimin kämmekkäketoja Metsähallituksen alueilla Houtskarissa.

Turun saaristossa seljakämmekkää kasvaa nykyään enää entisen Houtskarin kunnan alueella – se on nimetty Houtskarin pitäjänkukaksi – sekä muutaman yksilön voimalla Nauvon eteläsaaristossa. Aiemmin kämmekkää tavattiin myös Iniössä, Korppoossa ja Hiittisten saaristossa, mutta sieltä se on hävinnyt sitten 1990-luvun. Ahvenanmaalla seljakämmekkä on esiintynyt runsaampana, mutta sieltä tuoreet esiintymistiedot puuttuvat. Muualla Suomessa lajia ei tavata.

Havaintoja seljakämmekästä voi ilmoittaa seuran sähköpostiin arkipelagia@gmail.com, mukaan yhteystiedot ja kuvaus kämmeköiden esiintymispaikasta. Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisina.

Close
Go top