top of page
  • Writer's picturepekkaaava

Suomen luontopaneelin raportti

Luontopaneelin raportin mukaan luontokato etenee Suomen vedenalaisessa rannikkoluonnossa nopeammin kuin koskaan aiemmin. Se kohdistuu lähes kaikkiin luontotyyppeihin ja eliöryhmiin.  rehevöityminen ja ilmastonmuutos ovat merkittävimmät luontokadon aiheuttajat.

”Joistakin elpymisen merkeistä huolimatta tilanne Itämeren rannikkoalueilla on huono, eikä selkeää paranemista ole tapahtunut” sanoo huhtikuussa Arkipelagia -seurassa luennoinut luontopaneelin jäsen, apulaisprofessori Christoffer Boström Åbo Akademista.

Kehityksen kääntäminen meriluonnon elpymiseen vaatii tehokkaita toimia. Toimenpiteiden toteuttamiseen on riittävästi tutkittua tietoa.

Luontopaneelin suositukset rannikkovesien luonnon monimuotoisuude tilan parantamiseksi

·  Puututaan ravinnekuormitusta aiheuttaviin päästölähteisiin koko Itämeren valuma-alueella

·  Edistetään meriluonnon huomioimista suunnittelussa ja luvituksessa

·  Kehitetään ja tehostetaan merialueiden suojelua

·  Korjataan tietopuutteet, jotka koskevat matalien rannikkoalueiden luonnon monimuotoisuutta

·  Luontokadon pysäyttäminen vaatii luonnon priorisointia poliittisessa päätöksenteossa ja pitkäjänteistä turvattua rahoitusta


Christoffer Boström, Åbo Akademi
Comments


bottom of page