top of page
  • Mikko Jokinen

Uusi kirja saariston uhanalaisesta orkideastaArkipelagia-seura on julkaissut kirjan Saaristomeren seljakämmekkä- Skärgårdshavets Adam och Eva kahtena erillisenä kieliversiona. Kirja kertoo uhanalaisesta seljakämmekästä, sen esiintymisestä ja suojelusta sekä hieman kulttuurihistoriastakin Turun saaristossa.


Nykyään seljakämmekkä kärsii ensisijaisesti saariston laidunkulttuurin muutoksista johtuvasta kasvupaikkojen umpeenkasvusta. Oikein mitoitetulla ja ajoitetulla luonnonhoidolla lajin elinympäristöjä voidaan vaalia ja kantaa elvyttää.

 

Kirjan julkaisemisella Arkipelagia-seura haluaa paitsi esitellä tämän ainutlaatuisen saaristokasvimme, myös kertoa, millaisilla keinoilla sen tulevaisuutta voidaan turvata. Seura muistuttaa, että entisinä karjatalousaikoina vielä yleinen, mutta nykyään harvinainen ja uhanalainen seljakämmekkä on tiukasti rauhoitettu, vaarantunut laji.

 

”Toivoisin kirjan tavoittavan erityisesti maanomistajat, mökkiläiset ja muut, joiden hallitsemilla paikoilla tämä kaunotar vielä kasvaa. Haluaisin, että tämä hieno kasvi tulisi tutuksi mahdollisimman monelle ja varsinkin niille, jotka suunnittelevat pihan muokkausta, pellonraivausta, tietöitä, ojankaivua tai vastaavaa. Esimerkiksi nurmikoiden perustaminen, tielinjaukset, piennarten hoito, sähköverkoston kaapelointi ja kaikenlainen maankäsittely vaikuttavat kämmekän esiintymisen edellytyksiin”, sanoo kirjan kirjoittanut Oili Pyysalo.


Kirja on tarkoitettu ensisijaisesti saartemme luonnosta kiinnostuneelle yleisölle. Arkipelagia-seura toivoo myös, että kirja tavoittaisi tahot, joiden työllä ja toimilla on välitön vaikutus seljakämmekän kasvupaikkoihin.


Kirja on kiinnostuneiden tilattavissa sähköpostitse (arkipelagia@gmail.com) hintaan 10 € + postituskustannus (5 €). Myynnistä saatavat tulot käytetään Arkipelagia-seuran seljakämmekän elinympäristöjen hoitotöihin saaristossa.


Kirja julkaistaan virallisesti lehdistötiedotteen kera Kukan päivänä 13.5.2024.

Comments


bottom of page