top of page
  • Minna Tiitinen

Valkoinen joulu


Nyt näyttää siltä, että jouluna lumipeite verhoaa myös eteläistä Suomea, ja vuosi 2022 alkaa talvisissa merkeissä. Jos näin käy, siitä kannattaa iloita! Lumitalvet Turussa, ja jäätalvet Saaristomerellä, ovat käyneet kovin harvinaisiksi. Ilmaston lämpeneminen näkyy täällä Lounaisessa Suomessa kenties selvimmin juuri talvien leutoutena.


Vaikka muutos saattaa tuntua monen mielestä vähäiseltä, ja osittain kenties myönteiseltäkin ilmiöltä, luonnon kannalta käynnissä oleva muutos on merkittävä. Kun sitä tarkastellaan saariston nisäkkäiden näkökulmasta, hylkeet kärsivät tilanteesta eniten. Sekä norppa että harmaahylje ovat sopeutuneet lisääntymään merellä, joka keväisin poikasten syntymäaikaan on jään peitossa. Jään puuttuessa lisääntyminen on siirtynyt saarten ja luotojen rannoille, eikä lisääntyminen onnistu kuten ennen.


Metsä- ja valkohäntäkauris puolestaan edustavat lajeja, jotka ovat selvästi hyötyneet leudoista talvista. Niiden kannat ovat voimakkaasti kasvaneet ympäri saariston, ja se näkyy mm. kasvillisuuteen kohdistuvana kasvavana kulutuspaineena. Monet kasvilajit, mustikasta kämmeköihin, mukaan lukien harvinainen seljakämmekkä, ovat tästä kärsineet ja paikoin voimakkaasti vähentyneet.


Arkipelagia-seura on pitkään kantanut huolta saaristoluonnon köyhtymisestä, jonka taustalla on ollut perinteisen saaristokulttuurin muutos. Luontoa monipuolisena pitänyt kalastus, maatalous- ja laidunnuskulttuuri on hiipunut. Sen seurauksena mm. saarien viljely- ja laidunmaat ovat kasvaneet umpeen, useimmiten katajan vallatessa ihmisen aiemmin hyödyntämiä maa-alueita.


Yhdistys on palauttanut vanhoja perinnemaisemia entiselleen mm. raivaamalla niiden kasvillisuutta. Talkoita on järjestetty eri puolilla saaristoa, useimmiten yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Viime vuosina erityisesti Örö on ollut hoitotöiden kohdealueena.

Ensi vuonna yhdistys täyttää 30-vuotta. Pyrimme juhlistamaan sitä paitsi uusien luonnonhoitotöiden merkeissä, myös tuomalla esille eri tavoin Saaristomeremme saarien luonnon hienoutta ja sen suojelun merkitystä. Toivottavasti mahdollisimman moni seuran jäsen löytää itselleen sopivan tavan osallistua ja tukea toimintaamme.


Levollista joulua ja vähäkoronaista uutta vuotta Arkipelagia seuran jäsenille ja ystäville

toivottaa


Mikko Jokinen,

Arkipelagia-seuran puheenjohtaja


Comments


bottom of page