top of page

Arkipelagia sällskapet, som grundades år 1992, är en förening för vänner till Skärgårdshavets natur och kultur.


Sällskapets avsikt är:

  • att ha omvårdnad om Skärgårdshavets kultur,

  • att utveckla skötseln och skyddandet av Skärgårdshavets natur och miljö,

  • att utveckla och stöda forskning som hänför sig till ovannämnda områden och

  • att öka kännedomen om skärgårdens natur och kultur.
     

Arkipelagia sällskapet är från och med år 2012 även en vänförening till Skärgårdshavets nationalpark.


I egenskap av vänförening stöder vi, i nära samarbete med Forststyrelsen, nationalparkens verksamhet och informationen om densamma.


Till sällskapets verksamhet hör bla utfärder  och talkoarbeten, informationsverksamhet samt föreläsnings- och diskussionstillfällen kring olika teman. Sällskapet har under många års tid målmedvetet arbetat för skyddandet av Skärgårdshavets hotade arter och för skyddandet av dess traditionella kulturmiljöer.  Speciellt värnar vi oss om våra sk målgruppsarter som främst består av apollafjärilen, Adam och Eva samt pilgrimsfalken.


Alla som känner starkt för Skärgårdshavet och önskar delta i stödjande av dess miljö och kultur är varmt välkomna som medlemmar i vår förening.


Information om aktuella evenemang hittar du från vår händelsekalender.

Välkommen med i vår verksamhet.

Anslut dig till Skärgårdshavets Vänner och bli medlem!

Som medlem i Arkipelagia sällskapet får du delta i alla våra medlemskvällar och evenemang, du får våra medlemsbrev som e-post och kan delta i våra utfärder till medlemspris. På samma gång lär du känna likasinnade människor som är intresserade av Skärgårdshavet och du kan delta i intressanta diskussioner som uppkommer om aktuella frågor.


Medlemsavgiften för år 2024 är endast 30 €. Familjemedlemmar kan ansluta sig till föreningen för en avgift på 10 € i året.


Anslut dig genom att fylla i blanketten som öppnar sig då du trycker på nedanstående link. Du kan använda samma blankett för uppdatering av förändrade personuppgifter.


Även ett företag kan vara medlem i Arkipelagia sällskapet. Skulle ditt företag önska vara med och understöda vår verksamhet och på så sätt få synlighet på våra nätsidor? Tag kontakt så berättar vi mera om ärendet!

 

https://www.flomembers.com/arkipelagia/members/application/createApplication
 

bottom of page