top of page
  • Minna Tiitinen

Uhanalainen seljäkämmekkä / Adam och Eva - ilmoita havainnoista

Seljakämmekkä on kaunis ja harvinainen, rauhoitettu orkidea, joka kasvaa Saaristomeren länsiosassa.

Kauniit seljakämmekät ovat valitettavasti vähentyneet viime vuosikymmenien aikana. Lajin uusin uhanalaisuusarvio (3/2019) on vaarantunut, kun entinen uhanalaisuusarvio oli silmälläpidettävä. Lajin vähentymisen syynä ovat mm. avoimien ja puoliavoimien perinneympäristöjen umpeenkasvu; asutukseen, liikenteeseen ja virkistyskäyttöön liittyvä rakentaminen; valkohäntäkauris kantojen voimakas lisääntyminen.

Miten voit auttaa seljakämmekkää? Lue meidän aikaisempi kirjoitus täältä.

Saariston luonnon ja kulttuurin puolesta toimiva Arkipelagia-seura on vuodesta 1992 tehnyt tämän lajin systemaattista seurantaa ja toimenpiteitä lajin säilymisen turvaamiseksi. Jotta tietomme pysyisivät ajan tasalla ja täydentyisivät, toivomme saavamme luonnossa liikkujien tietoja havainnoista. Havainnot pyydämme ilmoittamaan mieluimmin sähköpostilla osoitteeseen arkipelagia@gmail.com


Alla löytyvät suomen- ja ruotsinkieliset ohjeet havaintojen ilmoittamiseksi.

Kiitos avustasi!Adam och Eva havaintolomake ohjeet 2021_
.
Download • 232KB

Adam och Eva observationer anvisningar 2
.
Download • 240KB

Comments


bottom of page