top of page
  • Writer's pictureJouko Lehtonen

Itämerisäätiön elämäntyöpalkinto Mikko Jokiselle


Itämerisäätiö myönsi juhlavuotensa kunniaksi neljä elämäntyöpalkintoa Itämeren ympäristön hyväksi tehdystä työstä. Yksi palkinnonsaajista oli Arkipelagia-seuran puheenjohtaja Mikko Jokinen.

Jokisen lisäksi palkinnonsaajissa oli mm. Åbo Akademin meribiologian professori Erik Bonsdorff.

Östersjöfonden on myöntänyt Mikko Jokiselle 25 000 euroa elinikäisestä työstään puhtaamman Itämeren puolesta.

Tunnustuksen perusteluissa todetaan, että Jokinen on ollut urallaan innovatiivinen aloitteentekijä, ympäristönsuojelun aktiivinen kehittäjä ja käytännön toteuttaja, joka on lisäksi tehnyt laajaa yhteistyötä.

bottom of page